10.11.2023

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА С ОИК СТРАЛДЖА, СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Адрес за кореспонденция: гр. Стралджа, ул. Хемус 12, Деловодство 

Адрес на електронна поща: [email protected] 

Телефон за връзка: 0888 867578 - Младенка Николова - Председател на ОИК Стралджа

                                

01.11.2023

Съобщение

На основание т.7 от Решение №1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Стралджа, област Ямбол, публикува предпечатни образци на бюлетините за гласуване във втория тур за изборите за кметове на 05.11.2023 г.

Кмет на кметство Зимница

Кмет на кметство Лозенец

29.10.2023

Съобщение

Във връзка с обезпечаване на необходимостта от предоставяне на допълнителни указания при използване на устройствата за видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след края на изборния ден, е създаден Call Center, който ще е достъпен за времето от 20:00 ч. на 29.10.2023 г. до 08:00ч. на 30.10.2023 г. и от 20:00 ч. на 05.11.2023 г. до 08:00ч. на 06.11.2023 г. на следните телефонни номера: 02-949-2001; 02-949-2002.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

За коректно попълване на данните, които трябва да се попълнят от СИК в протоколите, ОИК Стралджа публикува линкове към предоставените от ЦИК Електронни протоколи – симулатори за попълване и проверка на изборни данни, които могат да бъдат използвани за проверка на контролите.   

 1. Електронен протокол за Общински съветници (х)- натиснете ТУК
 2. Електронен протокол за Общински съветници (хм)- натиснете ТУК
 3. Електронен протокол за Кмет на Община (х)- натиснете ТУК
 4. Електронен протокол за Кмет на Община (хм)- натиснете ТУК
28.10.2023

Съобщение

ОИК Стралджа уведомява всички СИК със смесено гласуване, че на основание Решение на ЦИК №2819-МИ от 27.10.2023 г. преминават само на хартиено гласуване.

26.10.2023

Съобщение

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 Г.

I – во направление, 28.10.2023 г.

Номер на секция

Населено място

Час

282200011

С. Воденичане

8.35

282200023

С. Палаузово

9.20

282200016

С. Иречеково

10.15

282200013

С. Джинот

11.10

282200029

С. Чарда

11.40

282200014

С. Зимница

12.10

282200015

С. Зимница

12.30

282200005

Гр. Стралджа

13.10

282200006

Гр. Стралджа

13.25

282200019

С. Лозенец

14.10

282200001

Гр. Стралджа

14.35

282200002

Гр. Стралджа

14.55

282200003

Гр. Стралджа

15.10

282200004

Гр. Стралджа

15.30

282200007

Гр. Стралджа

15.55

282200030

ПСИК

16.10

282200021

С. Маленово

16.50

 

II – ро направление, 28.10.2023 г.

Номер на секция

Населено място

Час

282200009

С. Атолово

8.30

282200020

С. Люлин

9.30

282200022

С. Недялско

10.10

282200010

С. Богорово

10.50

282200026

С. Първенец

11.15

282200025

С. Правдино

12.10

282200012

С. Войника

13.00

282200028

С. Тамарино

13.45

282200027

С. Саранско

14.00

282200017

С. Каменец

14.30

282200018

С. Леярово

15.10

282200024

С. Поляна

15.45

282200008

С. Александрово

16.15

 

26.10.2023

Съобщение

В изпълнение на т.1 на Решение №2601-МИ от 05.10.2023 г. на Централна избирателна комисия, публикуваме номерата и адресите на избирателните секции, в които ще се проведе видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден при преброяването на гласовете и съставянето на протокола.

№ секция Населено място Адрес на секция
282200001 гр.Стралджа ГР. СТРАЛДЖА, Ритуална зала, ул. "Хемус" №12
282200002 гр.Стралджа ГР. СТРАЛДЖА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Хемус" №67
282200003 гр.Стралджа ГР. СТРАЛДЖА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Хемус" №67
282200004 гр.Стралджа ГР. СТРАЛДЖА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Хемус" №67
282200005 гр.Стралджа ГР. СТРАЛДЖА, СУ "П. К. Яворов", ул. "Г. Станчев" №17А
282200006 гр.Стралджа ГР. СТРАЛДЖА, СУ "П. К. Яворов", ул. "Г. Станчев" №17А
282200007 гр.Стралджа ГР. СТРАЛДЖА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Хемус" №67
282200008 с.Александрово С. АЛЕКСАНДРОВО, Читалище, ул. "Ал. Стамболийски" №63
282200009 с.Атолово С. АТОЛОВО, Читалище, ул. "Тракия" №2
282200010 с.Богорово С. БОГОРОВО, Училище, ул. "Х. Димитър" №17
282200011 с.Воденичане С. ВОДЕНИЧАНЕ, Кметство-ритуална зала, ул. "Г. Димитров" №16
282200012 с.Войника С. ВОЙНИКА, ОУ "Хр. Ботев", ул. "Вл. Ил. Ленин" №48
282200013 с.Джинот С. ДЖИНОТ, Читалище - клуб, ул. "Г. Димитров" №24
282200014 с.Зимница С. ЗИМНИЦА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Сан Стефано" №24
282200015 с.Зимница С. ЗИМНИЦА, Читалище, ул. "Хан Аспарух" №5А
282200016 с.Иречеково С. ИРЕЧЕКОВО, Читалище, пл. "Освобождение" №2
282200017 с.Каменец С. КАМЕНЕЦ, Читалище, ул. "Г. Димитров" №47
282200018 с.Леярово С. ЛЕЯРОВО, Кметство, ул. "А. Калайджиев" №11
282200019 с.Лозенец С. ЛОЗЕНЕЦ, Читалище, ул. "П. Кабаков" №18
282200020 с.Люлин С. ЛЮЛИН, Читалище, ул. "Георги Димитров" №13
282200021 с.Маленово С. МАЛЕНОВО, Читалище, ул. "Г. Димитров" №16
282200022 с.Недялско С. НЕДЯЛСКО, Читалище, ул. "Слав Железчев Бонев" №51
282200023 с.Палаузово С. ПАЛАУЗОВО, Читалище, ул. "Г. Димитров" №17
282200024 с.Поляна С. ПОЛЯНА, Кметство-ритуална зала, ул. "Васил Левски" №16В
282200025 с.Правдино С. ПРАВДИНО, Кметство, ул. "А. Господарев" №1А
282200026 с.Първенец С. ПЪРВЕНЕЦ, Читалище, ул. "Стою Михалев Денев" №20
282200027 с.Саранско С. САРАНСКО, Многофункционална зала, ул. "Теню Тодоров" №1
282200028 с.Тамарино С. ТАМАРИНО, Читалище-1 етаж, ул. "Й. Кондова" №1
282200029 с.Чарда С. ЧАРДА, Читалище, ул. "Първи май" №1
23.10.2023

Съобщение

С цел улеснение на гражданите при упражняване на правото си за гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, ще бъде разположен симулатор за машинно гласуване в гр. Стралджа, както следва:

На 24.10.2023г. пред Общината от 10.00ч. до 14.00ч.

На 25.10.2023г. пред Общината от 10.00ч. до 14.00ч.

20.10.2023

Съобщение

С цел улеснение на гражданите при упражняване на правото си за гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, ще бъдат разположени симулатори за машинно гласуване, както следва:

На 21.10.2023г. в с. Зимница пред кметството от 10.00ч. до 14.00ч.

На 22.10.2023г. в с. Лозенец пред кметството от 10.00ч. до 14.00ч.

 

20.10.2023

ОБУЧИТЕЛНО ВИДЕО ЗА РАБОТА С МАШИНИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК:

https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/edu

20.10.2023

ИНТЕРАКТИВНА БРОШУРА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА 29.10.2023 Г.

Интерактивна електронна брошура – разяснителна кампания на ЦИК.

В приложения линк може да се запознаете как да упражните правата си в изборния процес.

https://www.cik.bg/mi_2023/brochure/

 

18.10.2023

Съобщение

ОБУЧЕНИЯ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА СТРАЛДЖА ЗА СЕКЦИИТЕ,

В КОИТО ЩЕ СЕ ГЛАСУВА МАШИННО

 

"Сиела Норма" АД ще проведе онлайн обучение за работа със специализирано устройство за машинно гласуване на членовете на СИК от секциите, в които ще се гласува машинно, а именно секциите от гр. Стралджа, с. Зимница и с. Лозенец.

Обучението ще се проведе на долупосочените дати и часове, като членовете на СИК могат да участват в обучението чрез клик на предоставения в дясната графа хиперлинк, а именно:

1.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 863 499 707 

Парола: SZvKDj 

2.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Парола: rhpmv4 

3.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Парола: 4wopM2 

 

14.10.2023

Съобщение

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. ОИК Стралджа ще проведе обучение на ръководствата и членовете на СИК на 24.10.2023 г. (вторник), в залата на Пенсионерски клуб, намиращ се на адрес: гр. Стралджа, ул. „Г. Станчев“ № 2, както следва:

 • От 10.00 ч. за СИК от следните населени места:

с. Александрово, с. Атолово,  с. Богорово,  с. Воденичане,  с. Войника,  с. Джинот, с. Иречеково, с. Каменец, с. Леярово, с. Люлин, с. Маленово, с. Недялско, с. Палаузово, с. Поляна, с. Правдино, с. Първенец, с. Саранско, с. Тамарино, с. Чарда.

 • От 13.00 ч. за СИК от секциите, в които ще гласува с хартиена бюлетина и с машина:

Секция №

Населено място

 

282200001

гр. Стралджа

282200002

гр. Стралджа

282200003

гр. Стралджа

282200004

гр. Стралджа

282200005

гр. Стралджа

282200006

гр. Стралджа

282200007

гр. Стралджа

282200014

с. Зимница

282200015

с. Зимница

282200019

с. Лозенец

 

14.10.2023

Съобщение

С Решение №2664-МИ/13.10.2023 г. ЦИК определи условията и реда за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., като всяка партия, коалиция, местна коалиция изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение към решението). В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Списъкът на хартиен носител по предходната точка се подписва и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на съответната общинска избирателна комисия (ОИК) в срок до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Приложение

12.10.2023

Съобщение

 1. Срокът за подаването на заявления до Общинска администрация Стралджа за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни увреждания е до 14.10.2023 г.
 2. Срокът за вписване в избирателните списъци за гласуване по настоящ адрес е до 14.10.2023 г. Искането се прави писмено до кмета на общината, кмета на кметство или кметския наместник.
11.10.2023

Съобщение

05.10.2023

Съобщение

ОИК Стралджа уведомява партии, коалиции и местни коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., че регистрацията на застъпници е в съответствие с Решение № 2594-МИ от 04.10.2023г. и е с краен срок 17:00ч. на 28.10.2023г.

03.10.2023

Съобщение

ОИК Стралджа, област Ямбол, ще заличава членове на СИК без предупреждение, ако се установи, че са регистрирани или предложени от други партии/коалиции, както за членове на СИК, така и за застъпници и упълномощени представители. Ще уведомяваме само партиите/коалициите, които са ги предложили.

03.10.2023

Съобщение

ОИК Стралджа, област Ямбол, с решение № 46-МИ/03.10.2023 г. определя избирателна секция №282200001, намираща се на адрес: гр. Стралджа, ул. „Хемус“ №12 – Ритуална зала, за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

02.10.2023

Съобщение

При подаване на заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа в изборите за общински съветници, кмет на община, кмет на кметство на 29 октомври 2023г. трябва да предоставите списъка с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартия в 1 екземпляр и на технически носител в ексел формат. 

Списък застъпници

 

18.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ, ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 19 септември 2023 г. от 09:00 ч.

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 26 септември 2023 г. от 17.00 ч.

При подаване на Предложението за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител /флаш памет/, в структуриран вид във формат EXCEL /съдържащ три отделни страници за всеки вид избор/.  Кандидатски листи - изтегли.

При представяне на документите е желателно представянето на документ за самоличност на кандидата за проверка на данните.

16.09.2023

Съобщение

Начален час за подаване на документи за регистрация в ОИК Стралджа, област Ямбол, е 09.00 ч. на 14.09.2023 г.

Краен час за подаване на документи за регистрация в ОИК Стралджа, област Ямбол, е 17.00 ч. на 18.09.2023 г.

09.09.2023

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

С Решение № 1994-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. 

С Решение № 1995-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за проверка на списъците с избиратели , подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

С Решение № 2121-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Инициативните комитети в срок от 09:00 часа на 11 септември 2023г. до 17:00 часа на 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представят в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подават от лицето, представляващо инициативния комитет.

ОИК извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26 септември 2023 г. Заличаването се извършва след подадено до ОИК писмено заявление – Приложение № 43-МИ от инициативния комитет. Заявлението се подписва и подава от лицето, представляващо инициативния комитет. Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет, подписано от всички членове, за заличаване на регистрацията му.

09.09.2023

Съобщение

Регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

-предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община се подава отделно предложение.

-предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

-заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

-кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

-Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 17:00 часа 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден). 

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат  се предава на общинската избирателна комисия заедно с изброените документи в Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия, не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26.09.2023 г.

При отказ за регистрация  или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия, коалиция или местна коалиция, партията и коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г., да предложи за регистриране друг кандидат.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия,  коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност  да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден  – 21.10.2023 г.

09.09.2023

Съобщение

Регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

С Решение 2218-МИ от  5 септември 2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Регистрация в ОИК на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК

Партиите и коалициите в срок от 09:00 часа на 11 септември 2023г. до 17:00 часа на 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници и кмет на община) се подава отделно заявление.

Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 13 септември 2023 г. включително и в ОИК до 18 септември 2023 г.

Регистрация на местни коалиции в ОИК

В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция за един вид избор, не могат да се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 13 септември 2023 г. включително.

 

Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

- образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

- образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

- пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

 - удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

- имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването и имената на членовете на ОИК дали указанията.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира местната коалиция за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (18 септември 2023 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (26 септември 2023 г.).

Редът и сроковете за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция и заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК е определен в Решение 2218-МИ от  5 септември 2023г на Централна избирателна комисия.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 110-МИ / 10.11.2023

  относно: Освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от листата на МК БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ/БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ, ГЕРБ, ВМРО, ЛЕВИЦАТА!/.

 • № 109-МИ / 09.11.2023

  относно: Предаване на общинската администрация на изборните книжа от Общинска избирателна комисия Стралджа, обл. Ямбол.

 • № 108-МИ / 05.11.2023

  относно: Кмет на кметство Лозенец

всички решения