10.11.2023

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА С ОИК СТРАЛДЖА, СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Адрес за кореспонденция: гр. Стралджа, ул. Хемус 12, Деловодство 

Адрес на електронна поща: [email protected] 

Телефон за връзка: 0888 867578 - Младенка Николова - Председател на ОИК Стралджа

                                

01.11.2023

Съобщение

На основание т.7 от Решение №1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Стралджа, област Ямбол, публикува предпечатни образци на бюлетините за гласуване във втория тур за изборите за кметове на 05.11.2023 г.

Кмет на кметство Зимница

Кмет на кметство Лозенец

29.10.2023

Съобщение

Във връзка с обезпечаване на необходимостта от предоставяне на допълнителни указания при използване на устройствата за видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след края на изборния ден, е създаден Call Center, който ще е достъпен за времето от 20:00 ч. на 29.10.2023 г. до 08:00ч. на 30.10.2023 г. и от 20:00 ч. на 05.11.2023 г. до 08:00ч. на 06.11.2023 г. на следните телефонни номера: 02-949-2001; 02-949-2002.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

За коректно попълване на данните, които трябва да се попълнят от СИК в протоколите, ОИК Стралджа публикува линкове към предоставените от ЦИК Електронни протоколи – симулатори за попълване и проверка на изборни данни, които могат да бъдат използвани за проверка на контролите.   

 1. Електронен протокол за Общински съветници (х)- натиснете ТУК
 2. Електронен протокол за Общински съветници (хм)- натиснете ТУК
 3. Електронен протокол за Кмет на Община (х)- натиснете ТУК
 4. Електронен протокол за Кмет на Община (хм)- натиснете ТУК
28.10.2023

Съобщение

ОИК Стралджа уведомява всички СИК със смесено гласуване, че на основание Решение на ЦИК №2819-МИ от 27.10.2023 г. преминават само на хартиено гласуване.

26.10.2023

Съобщение

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 Г.

I – во направление, 28.10.2023 г.

Номер на секция

Населено място

Час

282200011

С. Воденичане

8.35

282200023

С. Палаузово

9.20

282200016

С. Иречеково

10.15

282200013

С. Джинот

11.10

282200029

С. Чарда

11.40

282200014

С. Зимница

12.10

282200015

С. Зимница

12.30

282200005

Гр. Стралджа

13.10

282200006

Гр. Стралджа

13.25

282200019

С. Лозенец

14.10

282200001

Гр. Стралджа

14.35

282200002

Гр. Стралджа

14.55

282200003

Гр. Стралджа

15.10

282200004

Гр. Стралджа

15.30

282200007

Гр. Стралджа

15.55

282200030

ПСИК

16.10

282200021

С. Маленово

16.50

 

II – ро направление, 28.10.2023 г.

Номер на секция

Населено място

Час

282200009

С. Атолово

8.30

282200020

С. Люлин

9.30

282200022

С. Недялско

10.10

282200010

С. Богорово

10.50

282200026

С. Първенец

11.15

282200025

С. Правдино

12.10

282200012

С. Войника

13.00

282200028

С. Тамарино

13.45

282200027

С. Саранско

14.00

282200017

С. Каменец

14.30

282200018

С. Леярово

15.10

282200024

С. Поляна

15.45

282200008

С. Александрово

16.15

 

26.10.2023

Съобщение

В изпълнение на т.1 на Решение №2601-МИ от 05.10.2023 г. на Централна избирателна комисия, публикуваме номерата и адресите на избирателните секции, в които ще се проведе видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден при преброяването на гласовете и съставянето на протокола.

№ секция Населено място Адрес на секция
282200001 гр.Стралджа ГР. СТРАЛДЖА, Ритуална зала, ул. "Хемус" №12
282200002 гр.Стралджа ГР. СТРАЛДЖА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Хемус" №67
282200003 гр.Стралджа ГР. СТРАЛДЖА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Хемус" №67
282200004 гр.Стралджа ГР. СТРАЛДЖА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Хемус" №67
282200005 гр.Стралджа ГР. СТРАЛДЖА, СУ "П. К. Яворов", ул. "Г. Станчев" №17А
282200006 гр.Стралджа ГР. СТРАЛДЖА, СУ "П. К. Яворов", ул. "Г. Станчев" №17А
282200007 гр.Стралджа ГР. СТРАЛДЖА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Хемус" №67
282200008 с.Александрово С. АЛЕКСАНДРОВО, Читалище, ул. "Ал. Стамболийски" №63
282200009 с.Атолово С. АТОЛОВО, Читалище, ул. "Тракия" №2
282200010 с.Богорово С. БОГОРОВО, Училище, ул. "Х. Димитър" №17
282200011 с.Воденичане С. ВОДЕНИЧАНЕ, Кметство-ритуална зала, ул. "Г. Димитров" №16
282200012 с.Войника С. ВОЙНИКА, ОУ "Хр. Ботев", ул. "Вл. Ил. Ленин" №48
282200013 с.Джинот С. ДЖИНОТ, Читалище - клуб, ул. "Г. Димитров" №24
282200014 с.Зимница С. ЗИМНИЦА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Сан Стефано" №24
282200015 с.Зимница С. ЗИМНИЦА, Читалище, ул. "Хан Аспарух" №5А
282200016 с.Иречеково С. ИРЕЧЕКОВО, Читалище, пл. "Освобождение" №2
282200017 с.Каменец С. КАМЕНЕЦ, Читалище, ул. "Г. Димитров" №47
282200018 с.Леярово С. ЛЕЯРОВО, Кметство, ул. "А. Калайджиев" №11
282200019 с.Лозенец С. ЛОЗЕНЕЦ, Читалище, ул. "П. Кабаков" №18
282200020 с.Люлин С. ЛЮЛИН, Читалище, ул. "Георги Димитров" №13
282200021 с.Маленово С. МАЛЕНОВО, Читалище, ул. "Г. Димитров" №16
282200022 с.Недялско С. НЕДЯЛСКО, Читалище, ул. "Слав Железчев Бонев" №51
282200023 с.Палаузово С. ПАЛАУЗОВО, Читалище, ул. "Г. Димитров" №17
282200024 с.Поляна С. ПОЛЯНА, Кметство-ритуална зала, ул. "Васил Левски" №16В
282200025 с.Правдино С. ПРАВДИНО, Кметство, ул. "А. Господарев" №1А
282200026 с.Първенец С. ПЪРВЕНЕЦ, Читалище, ул. "Стою Михалев Денев" №20
282200027 с.Саранско С. САРАНСКО, Многофункционална зала, ул. "Теню Тодоров" №1
282200028 с.Тамарино С. ТАМАРИНО, Читалище-1 етаж, ул. "Й. Кондова" №1
282200029 с.Чарда С. ЧАРДА, Читалище, ул. "Първи май" №1
23.10.2023

Съобщение

С цел улеснение на гражданите при упражняване на правото си за гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, ще бъде разположен симулатор за машинно гласуване в гр. Стралджа, както следва:

На 24.10.2023г. пред Общината от 10.00ч. до 14.00ч.

На 25.10.2023г. пред Общината от 10.00ч. до 14.00ч.

20.10.2023

Съобщение

С цел улеснение на гражданите при упражняване на правото си за гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, ще бъдат разположени симулатори за машинно гласуване, както следва:

На 21.10.2023г. в с. Зимница пред кметството от 10.00ч. до 14.00ч.

На 22.10.2023г. в с. Лозенец пред кметството от 10.00ч. до 14.00ч.

 

20.10.2023

ОБУЧИТЕЛНО ВИДЕО ЗА РАБОТА С МАШИНИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК:

https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/edu

20.10.2023

ИНТЕРАКТИВНА БРОШУРА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА 29.10.2023 Г.

Интерактивна електронна брошура – разяснителна кампания на ЦИК.

В приложения линк може да се запознаете как да упражните правата си в изборния процес.

https://www.cik.bg/mi_2023/brochure/

 

18.10.2023

Съобщение

ОБУЧЕНИЯ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА СТРАЛДЖА ЗА СЕКЦИИТЕ,

В КОИТО ЩЕ СЕ ГЛАСУВА МАШИННО

 

"Сиела Норма" АД ще проведе онлайн обучение за работа със специализирано устройство за машинно гласуване на членовете на СИК от секциите, в които ще се гласува машинно, а именно секциите от гр. Стралджа, с. Зимница и с. Лозенец.

Обучението ще се проведе на долупосочените дати и часове, като членовете на СИК могат да участват в обучението чрез клик на предоставения в дясната графа хиперлинк, а именно:

1.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 863 499 707 

Парола: SZvKDj 

2.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Парола: rhpmv4 

3.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Парола: 4wopM2 

 

14.10.2023

Съобщение

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. ОИК Стралджа ще проведе обучение на ръководствата и членовете на СИК на 24.10.2023 г. (вторник), в залата на Пенсионерски клуб, намиращ се на адрес: гр. Стралджа, ул. „Г. Станчев“ № 2, както следва:

 • От 10.00 ч. за СИК от следните населени места:

с. Александрово, с. Атолово,  с. Богорово,  с. Воденичане,  с. Войника,  с. Джинот, с. Иречеково, с. Каменец, с. Леярово, с. Люлин, с. Маленово, с. Недялско, с. Палаузово, с. Поляна, с. Правдино, с. Първенец, с. Саранско, с. Тамарино, с. Чарда.

 • От 13.00 ч. за СИК от секциите, в които ще гласува с хартиена бюлетина и с машина:

Секция №

Населено място

 

282200001

гр. Стралджа

282200002

гр. Стралджа

282200003

гр. Стралджа

282200004

гр. Стралджа

282200005

гр. Стралджа

282200006

гр. Стралджа

282200007

гр. Стралджа

282200014

с. Зимница

282200015

с. Зимница

282200019

с. Лозенец

 

14.10.2023

Съобщение

С Решение №2664-МИ/13.10.2023 г. ЦИК определи условията и реда за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., като всяка партия, коалиция, местна коалиция изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение към решението). В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Списъкът на хартиен носител по предходната точка се подписва и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на съответната общинска избирателна комисия (ОИК) в срок до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Приложение

12.10.2023

Съобщение

 1. Срокът за подаването на заявления до Общинска администрация Стралджа за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни увреждания е до 14.10.2023 г.
 2. Срокът за вписване в избирателните списъци за гласуване по настоящ адрес е до 14.10.2023 г. Искането се прави писмено до кмета на общината, кмета на кметство или кметския наместник.
11.10.2023

Съобщение

05.10.2023

Съобщение

ОИК Стралджа уведомява партии, коалиции и местни коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., че регистрацията на застъпници е в съответствие с Решение № 2594-МИ от 04.10.2023г. и е с краен срок 17:00ч. на 28.10.2023г.

03.10.2023

Съобщение

ОИК Стралджа, област Ямбол, ще заличава членове на СИК без предупреждение, ако се установи, че са регистрирани или предложени от други партии/коалиции, както за членове на СИК, така и за застъпници и упълномощени представители. Ще уведомяваме само партиите/коалициите, които са ги предложили.

03.10.2023

Съобщение

ОИК Стралджа, област Ямбол, с решение № 46-МИ/03.10.2023 г. определя избирателна секция №282200001, намираща се на адрес: гр. Стралджа, ул. „Хемус“ №12 – Ритуална зала, за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 110-МИ / 10.11.2023

  относно: Освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от листата на МК БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ/БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ, ГЕРБ, ВМРО, ЛЕВИЦАТА!/.

 • № 109-МИ / 09.11.2023

  относно: Предаване на общинската администрация на изборните книжа от Общинска избирателна комисия Стралджа, обл. Ямбол.

 • № 108-МИ / 05.11.2023

  относно: Кмет на кметство Лозенец

всички решения