Общинска избирателна комисия Стралджа


РЕШЕНИЕ
№ 188-МИ
Стралджа, 27.06.2018

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с.Александрово, община Стралджа, област Ямбол

В Общинска избирателна комисия Стралджа е постъпило писмо с вх.№199/19.06.2018г. от общинска администрация-Стралджа, с което уведомяват комисията, че кметът на кметство с.Александрово, община Стралджа – Стойко Иванов Георгиев, е в отпуск заради временна неработоспособност, поради общо заболяване, считано от 05.12.2017г. и до настоящия момент, като по данни от последно представения болничен лист, същият ще бъде в отпуск по болест до 02.07.2018г. с режим на лечение „домашен амбулаторен”. Към писмото са приложени докладна записка и шест броя болнични листи.

След извършена проверка на постъпилите и налични документи, Общинската избирателна комисия приема за установена, следната фактическа обстановка:

С Решение №143-МИ/26.10.2015г. на ОИК Стралджа, Стойко Иванов Георгиев с ЕГН:***, е обявен за избран за кмет на кметство с.Александрово, община Стралджа, област Ямбол на изборите проведени на 25.10.2015г., като за избора му е издадено удостоверение №1/29.10.2015г. на ОИК Стралджа.

От приложените към писмото на ОА-Стралджа писмени документи, се установява, че на Стойко Иванов Георгиев са издадени шест броя болнични листи за отпуск заради временна неработоспособност, поради общо заболяване – сърдечно такова, за непрекъснат период от 05.12.17г. до 02.07.2018г., т.е. за повече от шест месеца.

Съобразно разпоредбата на чл.42, ал.3 от ЗМСМА, на кметът на с.Александрово е изпратено уведомително писмо изх. №52/22.06.18г. на ОИК Стралджа със съответните приложения, в което му е посочена и възможността за писмено възражение пред избирателната комисия в 3-дневен срок от получаване на уведомителното писмо.

В нормативно предвидения и указан срок, в ОИК Стралджа е постъпило писмено становище вх.№200/25.06.18г. от Стойко Иванов Георгиев, с което същият не прави възражения и изразява съгласие пълномощията му на кмет на кметство да бъдат предсрочно прекратени, поради невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца, предвид наличното му заболяване и влошеното му здравословно състояние, като според него липсва яснота кога и дали ще е във възможност и занапред да изпълнява кметските си задължения.      

При така установените обстоятелства, комисията прави извод, че в конкретния случай е налице законовата предпоставка на чл.42, ал.1, т.2  от ЗМСМА за предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство, при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца поради заболяване. 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.30 от ИК  и чл. 42, ал. 3, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Стралджа, 

Р Е Ш И:

1.ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Стойко Иванов Георгиев с ЕГН: *** – кмет на кметство с.Александрово, община Стралджа, област Ямбол, обявен за избран на изборите проведени на 25.10.2015г. с Решение №143-МИ/26.10.2015г. на ОИК Стралджа.

2.ОБЕЗСИЛВА и анулира издаденото на Стойко Иванов Георгиев с ЕГН: *** удостоверение №1/29.10.2015г. на ОИК Стралджа за избран кмет на кметство с.Александрово, община Стралджа, област Ямбол.  

Решението на ОИК Стралджа подлежи на оспорване пред Административен съд – Ямбол, в 7-дневен срок от обявяването му, на основание чл.42, ал.5 от ЗМСМА, по реда на чл.459 от Изборният кодекс.

Съгласно разпоредбата на чл.42, ал.5, изр. последно от ЗМСМА, препис от настоящото решение да се изпрати на Централната избирателна комисия и на Председателя на Общински съвет – Стралджа в тридневен срок от влизането му в сила.

Председател: Ани Стефанова Канева

Секретар: Гергана Антонова Кавалджиева

* Публикувано на 28.06.2018 в 01:00 часа

Свързани решения:

143 МИ/26.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 189-МИ/НР / 27.06.2019

  относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Стралджа за присъствие при отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали

 • № 188-МИ / 27.06.2018

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с.Александрово, община Стралджа, област Ямбол

 • № 187-МИ/НР / 14.06.2018

  относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Стралджа за присъствие при отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали

всички решения