Общинска избирателна комисия Стралджа


РЕШЕНИЕ
№ 77-МИ
Стралджа, 28.10.2019

ОТНОСНО: ИЗБОР НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Приложение № 93-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СТРАЛДЖА

област ЯМБОЛ

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

 

Брой мандати за общински съветници

 

СЕДЕМНАДЕСЕТ                   17

            с думи                с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019  г., в 7,40 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е двеста осемдесет и седем 287 гласове.

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: няма

 

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                                седемнадесет                                           17

                                      (с думи)                                            (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Кандидат на коалиция от партии БСП  ЗА БЪЛГАРИЯ Николай Савов Генов е избран за кмет. Кандидат на коалиция от партии БСП  ЗА БЪЛГАРИЯ Мария Толева Иванова заема мястото в общинския съвет.

Кандидатите отпадат от кандидатските листи на партиите, понеже са избрани за кметове:

Николай Савов Генов

Атанас Киров Киров

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

43

ПП „ГЕРБ“

едно                                                  1

56

БСП  ЗА БЪЛГАРИЯ

шест                                                 6

67

Местна коалиция АТАКА(АБВ(Алтернатива за българско възраждане)

десет                                                 10

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

8

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

1.

Стоян Тодоров Георгиев

 

А

67

 

 

2.

Стайко Койчев Йорданов

Б

0

 

 

 

34.

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1.

Йордан Парушев Йорданов

А

124

2.

Димитър Иванов Иванов

Б

3

3.

Десислава Петрова Иванова

Б

0

4.

Йордан Неделчев Недков

Б

2

5.

Илия Петров Илиев

Б

1

43

ПП ГЕРБ

1.      1.

 Тодор Жеков Железов

А

333

2.       

Росица Петкова Стоева

Б

11

3.       

Димитър Минков Саллаков

Б

7

4.       

Теодора Колева Генчева

Б

10

5.       

Елена Димитрова Чакърова

Б

17

6.       

Богдана Стойкова Стоева-Леруа

Б

9

7.       

Велина Илиева Терзиева

Б

20

8.       

Стефан Митев Стефанов

Б

5

9.       

Катя Недкова Стойкова

Б

5

10.  

Стоянка Тодорова Райчевска

Б

7

11.  

Йорданка Желязкова Иванова

Б

10

12.  

Недка Жекова Събева

Б

1

13.  

Руска Радева Колева

Б

2

14.  

Продан Георгиев Дараджанов

Б

3

15.  

Живко Георгиев Христов

Б

4

16.  

Виолета Русева Недялкова

Б

3

55

Движение за права и свободи – ДПС

1.      1.

Михал Атанасов Михалев

А

37

2.       

Атанас Софийков Илиев

Б

0

3.       

Валентина Величкова Недева

Б

0

4.       

Георги Маринов Иванов

Б

0

5.       

Ивайло Стайков Йорданов

Б

0

6.       

Славяна Иванова Симеонова

Б

0

7.       

Янко Йорданов Ангелов

Б

0

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.       

Янко Стоянов Добрев

А

1125

2.       

Койчо Тончев Койчев

Б

43

3.       

Николай Савов Генов

Б

53

4.       

Йордан Койчев Йорданов

Б

20

5.       

Иван Георгиев Иванов

Б

18

6.       

Митко Панайотов Андонов

Б

27

7.       

Мария Толева Иванова

Б

15

8.       

Стоян Георгиев Георгиев

Б

47

9.       

Петър Толев Йорданов

Б

13

10.  

Стефка Василева Мутафчиева

Б

26

11.  

Йорданка Апостолова Иванова

Б

16

12.  

Росица Янкова Андонова

Б

34

13.  

Руска Николова Иванова

Б

16

14.  

Георги Димитров Василев

Б

13

15.  

Делян Данчев Ангелов

Б

39

16.  

Йордан Минчев Йорданов

Б

9

17.  

Валентин Георгиев Георгиев

Б

26

67

Местна коалиция АТАКА (АБВ (Алтернатива за българско възраждане))

1.       

Димчо Атанасов Стойков

Б

79

2.       

Цони Стефанов Цонев

Б

26

3.       

Дора Йовчева Стоянова-Костова

Б

29

4.       

Ангел Иванов Ангелов

Б

92

5.       

Христо Стойнов Христов

Б

6

6.       

Иван Парушев Митев

Б

24

7.       

Петър Иванов Драгиев

Б

30

8.       

Нели Тончева Кавалджиева

Б

45

9.       

Елица Младенова Иванова

Б

55

10.  

Валентина Дженкова Митева

Б

36

11.  

Милена Вескова Георгиева

Б

25

12.  

Николай Милков Стойков

Б

13

13.  

Янчо Банчев Янков

Б

15

14.  

Андон Алексиев Георгиев

Б

59

15.  

Пеньо Стоянов Пенев

Б

41

16.  

Гроздан Иванов Иванов

Б

59

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1 Ангел Иванов Ангелов

Местна коалиция АТАКА (АБВ (Алтернатива за българско възраждане))

**********

2 Валентина Дженкова Митева

Местна коалиция АТАКА (АБВ (Алтернатива за българско възраждане))

**********

3 Димчо Атанасов Стойков

Местна коалиция АТАКА (АБВ (Алтернатива за българско възраждане))  

**********

4 Дора Йовчева Стоянова-Костова

Местна коалиция АТАКА (АБВ (Алтернатива за българско възраждане))  

**********

 

5 Елица Младенова Иванова     

Местна коалиция АТАКА (АБВ (Алтернатива за българско възраждане))      

**********

6 Иван Георгиев Иванов                            

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

7 Иван Парушев Митев

Местна коалиция АТАКА (АБВ (Алтернатива за българско възраждане)) 

**********

8 Йордан Койчев Йорданов                      

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

9Койчо Тончев Койчев                            

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

 

10 Мария Толева Иванова                       

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

11Митко Панайотов Андонов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

12 Нели Тончева Кавалджиева

Местна коалиция АТАКА (АБВ (Алтернатива за българско възраждане)) 

**********

13 Петър Иванов Драгиев      

Местна коалиция АТАКА (АБВ (Алтернатива за българско възраждане)) 

**********

14Тодор Жеков Железов

ПП ГЕРБ

**********

15 Христо Стойнов Христов

Местна коалиция АТАКА (АБВ (Алтернатива за българско възраждане)) 

**********

16 Цони Стефанов Цонев

Местна коалиция АТАКА (АБВ (Алтернатива за българско възраждане)) 

**********

17 Янко Стоянов Добрев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

                                              

 

 (Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

  

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

.................................................................................................................................................няма.........................................................................................................................................................

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.


 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............../П/......................

                            /Красимир Митев Желев/

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........../П/....................

                        /Мима Атанасова Атанасова/

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........../П/...................

                        /Димитър Андонов Андонов/

 

СЕКРЕТАР: ........................../П/.......................

                 /Гергана Антонова Кавалджиева/

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

1.............../П/...................

/Донка Нихтянова Иванова/

 

2.........../П/....................

/Надка Манчева Моллова/

 

3......./П/..............................

/Милена Вълева Иванова –Ненчева/

 

 

4………/П/……………….

/Атанаска Димитрова Христова/

 

5…………/П/…………………

/Атанаска Атанасова Кабакова/

 

6………/П/……………….

/Желязка Стоянова Тончева/

 

7………/П/…………………….

/Милена Вълева Вълева/

 

8. ........./П/..................

/Валентин Янков Георгиев/

 

9. ......./П/......................

/Жени Колева Петрова/

Председател: Красимир Митев Желев

Зам. председател: Димитър Андонов Андонов

Зам. председател: Мима Атанасова Атанасова

Секретар: Гергана Антонова Кавалджиева

За секретар: Атанаска Атанасова Кабакова

За секретар: Атанаска Димитрова Христова

За секретар: Валентин Янков Георгиев

За секретар: Донка Нихтянова Иванова

За секретар: Желязка Стоянова Тончева

За секретар: Жени Колева Петрова

За секретар: Милена Вълева Вълева

За секретар: Милена Вълева Иванова-Ненчева

За секретар: Надка Манчева Моллова

* Публикувано на 28.10.2019 в 15:59 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 94-МИ / 05.11.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник от кандидатската листа Коалиция „БСП за България“

 • № 93-МИ / 05.11.2019

  относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“

 • № 92-МИ / 03.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛОЗЕНЕЦ

всички решения